INTRO

PUBLIKACJE KSIAZKI DYDAKTYKA REDAKCJA PE DOKTORANCI ENGLISH

Program Wykładu "Technika Pomiarów i Przetwarzanie Sygnałów"

Informatyka, Robotyka i Automatyka, Elektrotechnika

 1. PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO
  • Podstawowe pojęcia miernictwa
  • Podstawy teorii błędów i niepewności pomiarów
  • Wzorce jednostek elektrycznych
 2. MIERNICTWO KLASYCZNE
  • Elektromechaniczne przyrządy pomiarowe
   • Mierniki magnetoelektryczne, elektromagnetyczne i elektrodynamiczne
   • Licznik indukcyjny
  • Przyrządy rejestrujące i oscyloskopy
  • Układy mostkowe
   • Układy mostkowe prądu stałego
   • Układy mostkowe prądu przemiennego
   • Układy mostkowe niezrównoważone
  • Układy kompensacyjne i komparacyjne
  • Przekładniki pomiarowe
 3. ANALOGOWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POMIAROWYCH
  • Sygnały pomiarowe i ich przetwarzanie
  • Kondycjonowanie sygnałów elementów biernych R,L,C -> U
  • Przetwarzanie AC/DC
  • Wzmacnianie sygnałów
   • Wzmacniacze różnicowe, operacyjne i instrumentalne
   • Wzmacniacze izolujące
   • Wzmacniacze bardzo małych napięć stałych (auto-zero)
   • Wzmacniacze bardzo małych napięć przemiennych (lock-in)
   • Wzmacniacze o wielkiej rezystancji wejściowej (elektrometry)
   • Wzmacniacze realizujące funkcje matematyczne
  • Sprzężenie zwrotne w przetwornikach pomiarowych
  • Poprawa jakości sygnału analogowego
   • Szumy i zakłócenia sygnału
   • Przesyłanie sygnału do wzmacniacza
   • Analogowa filtracja sygnału
 4. CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POMIAROWYCH
  • Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
  • Narzędzia cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych
   • Podstawowe pojęcia teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
   • Szybka Transformata Fouriera - FFT
   • Analiza czasowo-częstotliwościowa - transformata falkowa
  • Filtry cyfrowe
  • Przykłady wykorzystania cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych
   • Analiza spektralna
   • Cyfrowa synteza sygnałów
   • Odzyskiwanie sygnału i cyfrowa poprawa jego jakości
   • Cyfrowe przyrządy pomiarowe
  • Narzędzia sztucznej inteligencji w przetwarzaniu cyfrowych sygnałów pomiarowych
 5. KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE
  • Obwody wejściowe systemów pomiarowych
   • Obwody kondycjonowania i zbierania danych
   • Czujniki z wbudowanym interfejsem - czujniki inteligentne
   • Czujniki w sieciowym systemie pomiarowym - standard IEEE P1451
  • Układy akwizycji danych - karta pomiarowa DAQ
  • Układy komunikacji i transmisji danych
   • Interfejs szeregowy RS-232C i RS-485
   • Standard 4-20 mA i interfejs HART
   • Interfejsy szeregowe USB oraz Firewire (IEEE-1394)
   • Interfejs równoległy GPIB (IEEE-488/IEC-625)
   • Interfejsy komunikacji bezprzewodowej: IrDA, Bluetooth, GSM-UMTS
   • Sieciowe systemy pomiarowe - Ethernet
   • Systemy modułowe - CAMAC, VXI, PXI
   • Magistrale przemysłowe - FieldBus, ProfiBus, Industrial IT
   • Uniwersalny język programowania przyrządów pomiarowych - SCPI
  • Wykorzystanie mikrokomputerów w systemach pomiarowych
   • Procesory sygnałowe i mikrokontrolery w technice pomiarowej
   • Mikrointerfejsy - UART, I2C, CAN, MicroLAN
  • Wirtualne przyrządy pomiarowe
   • TestPoint
   • LabView
  • Przykłady komputerowych systemów pomiarowych
  • Pomiary wielkości nieelektrycznych i magnetycznych

 

 

Materiały do wykładów                                                        Lecture contents

   Materiały do wykładu zawarte są w książce                                       Contents of the lecture is included in the book

     "Technika Pomiarowa", WNT, 2007                                     "Principles of Electrical Measurements", Taylor&Francis, 2006.

 

The book "Principles of electrical measurements" is available for PW students in PW Library

Aby być zwolnionym z egzaminu trzeba zdobyć łącznie więcej niż 9 pkt (12 x 0.75 pkt))

 

Wykłady w wersji angielskiej: ch2.pdfch3.pdfch4.pdf

 

 

Metrologia elektryczna - środa 14.15 - 15.45 (bez przerwy)

Wyniki kolokwium: 21el.pdf, 21elr.pdf

 

Technika pomiarowa: czwartek 10.15 - 11,45 (bez prz\erwy)

Wyniki kolokwium: 21inf.pdf21infr.pdf

 

 

Wykłady:

wykład 1: wykład01el.pdf; wykład01inf.pdf

Wykład 2: wyklad02.pdf

Wykład 3: wykład03.pdf, wyklad03a.pdf

Wykład 4: wykład04.pdf, wyklad05.pdf,

wykład 5: wykład06.pdf, wyklad07.pdf, wykład08.pdf

wykład 6: wyklad09.pdf

wykład 7: wyklad10.pdf

wykład 8: wyklad11.pdf  wykład11a.pdf  wyklad11b.pdf

wykład 9: wyklad12.pdf

wykład 10: wyklad13.pdf

wtykład 11: wyklad14.pdf, wyklad15.pdf

wykład 12: wyklad16.pdf